Kami Membimbing Anda

SIJIL KEJURULATIHAN ICF

Buka minda anda bagi mengetahui 8 ciri kecekapan teras ICF untuk menjadi jurulatih yang cemerlang kepada orang di sekeliling anda.

JURULATIH PERIBADI DAN PROFESSIONAL

Buka diri anda untuk dibimbing oleh Sarjana Jurulatih Bertauliah dan mengubah diri anda MENJADI seseorang yang anda mahukan.

KAWALAN

Buka diri anda kepada ruang refleksi yang selamat di mana tingkah laku diterokai secara mendalam serta semangat belajar dan berkembang untuk membolehkan diri sebenar muncul.

Cari Program Kejurulatihan Untuk Anda

BELAJAR

Dalam memenuhi visi saya bagi memudahkan Program Pensijilan Kejurulatihan ICF, saya telah mereka bentuk dan membangunkan kurikulum pensijilan bimbingan ICF dan menyelaraskannya dengan 8 Kompetensi Teras ICF dan Kod Etika ICF. Saya percaya bahawa setiap mentor-mentee dalam membina hubungan yang kukuh menggunakan 8 Teras Kecekapan dan Kod Etika. Pada peringkat seterusnya, mereka dapat meningkatkan kualiti diri sebagai Jurulatih ICF secara profesional. Melalui program ini, setiap mentor-mentee akan menerima perhatian dan maklum balas secara individu khususnya terhadap kualiti dalam bimbingan berdasarkan 8 Teras Kecekapan. Ini akan membantu mereka membina tahap keyakinan diri dan memperkasakan diri mereka bagi memberi bimbingan yang terbaik.

Program dijalankan selama 3 bulan dan 60 jam kredit dalam pendidikan untuk memenuhi keperluan ICF. Program akan dilakukan secara dalam talian atau secara fizikal bagi memberi fokus pada 8 Teras Kompetensi dan Kod Etikan ICF. Pelajar akan mempunyai 10 jam Kejurulatihan Mentor secara keseluruhan – 7 Jam dalam berkumpulan dan 3 Jam secara individu. Maklum balas akan diberikan secara bertulis atau lisan kepada pelajar pada 5 sesi bimbingan mereka sepanjang 3 bulan.

RM 9,900.00* (USD 2,475) untuk 60 Jam pendidikan serta maklum balas bertulis mengenai sesi bimbingan, termasuk bersama bahan yang akan disediakan di dalam program.

 

*Yuran tidak termasuk yuran permohon pelajar ke ICF kelayakan ACC Tahap 1 – USD 2,360

PENGALAMAN

Kerjasama bersama individu dan pemimpin dalam organisasi untuk perjalanan dalam mencari diri sebenar bagi membolehkan mereka memperoleh pandangan dan pemahaman tentang siapa diri mereka dalam situasi semasa.

Kita akan selami lebih dalam dengan menerokai maksud emosi, tenaga dan faktor sistemik yang menghalang mereka untuk mencapai hasil yang berjaya. Dalam ruang sokongan, kepercayaan dahulu akan diatasi dengan kepercayaan baharu yang akan muncul dan tertanam dalam diri.

Dengan cara baru yang dirangka semula berdasarkan keadaan semasa. Bersama-sama individu dan pemimpin, kita mencipta dan merangka langkah demi langkah dalam tindakan kita untuk bergerak ke hadapan dengan sempadan akauntabiliti dan garis masa. Individu dan pemimpin perlu menghargai dan menerima diri baru mereka. Mereka dipenuhi dengan tahap tenaga yang lebih tinggi bagi membolehkan mereka membina diri serta pasukan yang menarik bagi memperkasakan organisasi.

– Kadar untuk individu adalah RM 3,000 (USD 750) setiap sesi 60 minit.

– Kadar untuk Kumpulan 2 sehingga 4 individu adalah RM 4,000 (USD 1,000) . Setiap sesi berkumpulan adalah 3 Jam.

SHARPEN

Penyeliaan

Sebagai  Penyelia Bertauliah, saya bekerja dengan mempratikkan jurulatih berpengalaman dari seluruh dunia.

 

Mentoring

Sebagai Mentor Jurulatih Bertauliah, saya bekerja dengan jutulatih dengan ‘baru’ yang berminat untuk mengembangkan kemahiran dan kecekapan bimbingan mereka untuk tujuan kelayakan dan pembangunan.

Penyeliaan

Bersama jurulatih lain, saya fokuskan praktikal yang dilakukan oleh klien. Saya mencipta ruang yang selamat untuk klien meneroka secara mendalam tentang isu yang dibentangkan dan memanfaatkan cerapan minda. Selain itu, saya melambangkan refleksi kendiri. Saya juga menyokong jurulatih untuk mengembangkan kapasiti mereka untuk menangani isu serta membolehkan mereka memberi tumpuan dalam senario dan perspektif yang diambil. Saya memotivasikan mereka untuk menjadi lebih kreatif dan mengamalkan campur tangan yang berbeza selepas mendapat kesedaran tentang diri mereka sendiri.

 

Mentoring

Saya akan mendengar sesi bimbingan yang direkodkan di mana saya akan memberi tumpuan kepada ketajaman kecekapan teras yang digunakan semasa sesi rakaman. Saya akan beri maklum balas yang bernas bagi menonjolkan bidang pembangunaan, berkenaan dengan 8 Teras Kompetensi ICF. Melalui proses ini, jurulatih menerima petua intuitif dan garis panduan yang berkuasa tentang cara mengembangkan keupayaan mereka sebagai jurulatih bagi melayani pelanggan dengan lebih baik pada tahap kemahiran dan kecekapan yang lebih tinggi.

Penyeliaan

– Kadar untuk individu ialah RM 1,000 (USD 250) setiap 60 minit sesi bimbingan.

– Kadar untuk kumpulan 2 hingga 4 jurulatih ialah RM 500 (USD 125) setiap 60 minit sesi bimbingan.

 

Mentoring

– Kadar untuk kelayakan ACC Tahap 1 ialah RM 1,000 (USD 250) setiap 60 minit sesi.

– Kadar untuk kelayakan PCC Tahap 2 ialah RM 1,500 (USD 375) setiap 60 minit sesi.

– Kadar untuk kelayakan MCC Tahap 3 ialah RM 2,00 (USD 500) setiap 60 minit sesi.

Testimoni

Kekuatan Penyelia Frances adalah beliau menggabungkan kedua-dua seni dan sains kejurulatihan untuk memberikan nasihat yang praktikal bersama metafora, cerita yang boleh dijadikan pelajaran yang boleh diingati. Pendekatan beliau adalah pragmatik, bertimbang rasa dan pertimbangan setiap masa. Rasa motivasi yang kuat untuk saya membaiki kemahiran saya sebagai jurulatih.
Ashley Ferris
Pengarah Sumber Manusia, Australia
Salah satu bakat Frances yang menjadikan fasilitator berkesan adalah kebolehannya dalam menstruktur dan menerangkan idea yang kompleks dengan mudah dan jelas untuk mencapai pemahaman bersama. Beliau memberi motivasi, menyokong dan sentiasa berminat untuk berkongsi pengetahuan dan pengalamannya. Saya kagum dengan kemahiran interpersonal Frances dalam mengurus penontonnya.
Sarah Shakh
Fasilitator, Malaysia

Bangkitkan Kecemerlangan Diri anda
Ia Bermula dengan Satu Langkah dari Anda!